6 upotreba mlijeka s isparavanjem koji je preostao